oscarsgate02

Oscarsgate, Oslo Levering og montering av leilighetsvinduer, Frekhaugvinduet - 6.5" gerikter på fullisolerte foringer - blomsterbrett. 2005